Specialpedagogik för lärande för vuxenutbildning

Specialpedagogik för lärande för vuxenutbildning

Det var första gången jag höll workshop för specialpedagogik för lärande!

Bakgrunden är att jag arbetar både på SFI och gymnasial yrkesvuxenutbildning.  Men jag arbetar mycket med eleverna genom att hålla orienteringskurser för SFI och handledning för eleverna. Så jag handleder lärare i enskilda fall. 

Det var min chef på den gymnasiala yrkesvuxenutbildningen som frågade om jag skulle kunna hålla någon workshop om specialpedagogik. Javisst! Det kändes spännande att förbereda en workshop för lärarna. Jag valde ut ett tema från Skolverkets modul “Specialpedagogik för lärande”. För närvarande finns inte någon modul för vuxenutbildning så jag valde en modul från grundskolan och gymnasiet och anpassade innehållet. 

Modulen som valdes i samråd med rektorn handlar om “social miljö”.  Att aktivt arbeta för en god och stöttande lärmiljö i skolan är ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Det fanns en individuell förberedelse där deltagande lärare fick läsa en artikel om den sociala miljön. Sedan träffades vi och samtalade om den sociala miljön.  På mötet sammanfattade jag om artikeln som menar att lärare inte endast har rollen att undervisa kunskaper, utan också att skapa en god social miljö för eleverna. Den säger också att det finns goda värderingar som är bra indikationer på goda sociala lärmiljöer: 

 • Kreativitet
 • Stimulans
 • Lärande
 • Kompetens
 • Säkerhet
 • Kontroll
 • Hjälpsamhet
 • Delaktighet
 • Ansvar
 • Inflytande

Min roll i denna workshop var att hålla i och facilitera mötet och jag var inte deltagande vid diskussionerna. Sedan fick lärarna diskutera om hur de arbetat för att bygga upp goda relationer elever emellan. Vi hade en god och givande diskussion.  

Vi kom överens om att lärarna ska välja ut aktiviteter som främjar goda relationer mellan elever och att de kan välja en av värderingarna ovan att fokusera på. Jag gav också exempel på aktiviteter som handlar om kompetens och hjälpsamhet.

Social miljö är grunden till lärande också för vuxna, speciellt för elever som behöver tätare återkoppling och uppmuntran. Det är viktigt att vi i skolan jobbar aktivt med dessa frågor och hjälper eleverna att stötta varandra. Jag hoppas att deltagarna i workshopen får nytta av diskussionerna och ser fram emot nästa tillfälle.

2 Replies to “Specialpedagogik för lärande för vuxenutbildning”

 1. Pingback: 1comprehensive

Lämna ett svar