Widgit SFI

Jag försöker använda mer av bildstöd på SFI. För närvarande har jag en provperiod med WidigtOnline för en orienteringskurs där jag är lärare.

Jag har bland annat gjort ett bildstöd för låten ”Det här är mitt land!”. Det är många ord om svensk geografi som är svåra. I bildstöd integreras översättningsfunktionen från Google med bildstödet.

Jag tycker att det är en fördel att lära sig svåra ord och begrepp genom att jämföra med begrepp som finns i modersmål. Jag har valt bildstöd och översättning av ord till kurdiska, arabiska och somaliska.

Jag har varnat eleverna att den kan ibland översätta fel. Jag ger förklaring till ord på svenska och om eleven upptäcker fel så kan eleven rätta dem.

Jag gav följande länk till eleverna. De kan klicka på rutorna för att höra hur orden uttalas.

somaliska, arabiska, kurdiska

Hoppas att elever gillar det och det är till hjälp för dem. I slutet av testperioden kommer jag ha utvärdering med eleverna om Widgit bildstödet.

/Bussarakham K.

One Reply on “Widgit SFI”

  1. Pingback: 1clothing

Comments are closed.